Praleisti puslapio naujienos

Puslapio naujienos

(Dar nepaskelbta jokių naujienų)

Praleisti kursų kategorijos
Praleisti kursai

Kursai

Šių mokslo metų vienas iš prioritetų – pamokos ir ugdymo kokybė. Siekiant pagerinti pamokos kokybę mokytojas galvoja apie daug ką, bet, drįstu teigti, apie savo paties įtaką vaiko mokymuisi, mažiausiai. Todėl seminaro metu stengsiuosi pasidalinti savo įžvalgomis ir žiniomis apie tai, kas yra geras mokytojas ir kaip jis įtakoja mokinių pasiekimus ir pamokos kokybę. Dalinsimės nuomonėmis apie tai, kodėl Lietuvoje mokytojas bijo būti „mokytojiškas“ ir  KUO skiriasi veiksmažodžiai MOKYTI ir PAMOKYTI. Aptarsime pamoką, stengsimės susitarti, kas yra gera pamoka ir kada prasideda ir  kaip vyksta mokymasis.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Ugdymo įstaigos ir tėvai vis nesiliauja ginčytis dėl didesnės įtakos vaikui. Įstaigų atstovai teigia, kad didžiausią įtaką vaikui daro jo šeima, o tėvai sako, kad labai daug ko vaikai išmoksta už šeimos ribų. Ne paslaptis, kad ginčai yra beprasmiai, nes taip ginčijasi tik tie, kas nenori prisiimti atsakomybės. Paskaita skirta tiems tėvams, kurie nori nuraminti savo protą ir siekia mokytis prisiimti atsakomybę už savo vaikus ten, kur ir valia. Ieškosime atsakymų į klausimus, kaip užauginti sėkmingus, netinkamai aplinkai atsparius vaikus, kurie žinos, kada geriau yra prisitaikyti, o kada geriau priimti asmeninius sprendimus, net jei jiems niekas nepritaria. Sakoma, kad brandus žmogus nuo nebrandaus skiriasi tuo, kad pirmasis elgiasi pagal vietą, laiką ir aplinkybes. Kai kalbame apie vaikus, šie trys faktoriai tarsi išgaruoja. Paskaitoje sužinosime, kas gi iš tiesų daro įtaką mūsų vaikams, kai mes esame šalia ir kai mūsų šalia nėra. Paskaita skirta įvairaus amžiaus vaikų tėvams.

Psichologė praktikė Ramunė Želionienė dalinasi sėkmingomis patirtimis ir įžvalgomis, kurios gali praversti kasdienybėje tėvams, auginantiems vaikus. Paskaita skirta tiems, kas ieško būdų pažinti savo vaiką tokį, koks jis yra, mokosi jį priimti, suprasti ir stengiasi padėti vaikui tapti savimi. Kai tėvai atsisako noro primetinėti savo valią, kai tėvai atsisako poreikio viską visada kontroliuoti, kai tėvai mokosi pasitikėti savo augančiu vaiku ir savimi, tėvai gali kurti tokį gyvenimą su vaiku, kuris abiem  pusėm bus ne tik prasmingas, bet ir malonus. Paskaita nebūtinai atsakys į visus Jūsų klausimus, bet pažadame: paskatins susimąstyti, užrodys kelius, pastiprins, skatins eksperimentuoti, rizikuoti ir mėgautis mamyste bei tėvyste.

Paskaita skirta tėvams, seneliams, auklėms, socialiniams pedagogams, psichologams, kurie bendrauja su vaikais iki 18-21 metų.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Pristatomas paskaitų ciklas "GeoGebra - nemokamas įrankis norintiems pajusti matematiką". Seminarais siekiama ne tik supažindinti su GeoGebra galimybėmis, tačiau ir pateikti praktinius patarimus praversiančius mokytojams. Daug dėmesio bus skirta GeoGebra panaudojimo mokymo ir mokysi procese būdų aptarimui.

Imdami GeoGebra kaip pavyzdį diskutuosime apie technologijas švietime, naujus mokymo metodus ir ateities perspektyvas. Pamatysime, kad mokytojas neprivalo būti profesionalus GeoGebra vartotojas tam, kad galėtų šia programine įranga naudotis pamokų metu. Nors seminaruose daugiau dėmesio skiriama matematikos dalykui, tačiau  juos verta išklausyti ir kitų tiksliųjų mokslų atstovams.

Daugiau informacijos apie GeoGebra rasite www.geogebra.lt arba www.geogebra.org. Renginio metu naudosimės atvira, naršyklėje veikiančia versija web.geogebra.org, taigi prašome iš anksto įsitikinti, kad ji veikia jūsų naršyklėje.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Tėvai skaito ir žiūri labai daug visokių pamokymų, kaip auklėti tinkamo elgesio vaikus. Tenka pastebėti, kad labai daug patarimų skatina tėvus imtis akivaizdžios ar užslėptos prievartos prieš vaikus. Ar tikrai brėžiant ribas vaikams be prievartos neišsiversime? O gal net nesusimąstome, kad tai, ką darome, yra prievarta, tik subtili? Tėvai savo elgesį dažniausiai teisina gerais ketinimais. Bandysime gerus ketinimus susieti su gerais veiksmais, kad vaikams būtų gera ir naudinga. Paskaita praturtins ir mažus, ir vyresnius vaikus auginančius tėvus.

Psichologė praktikė Ramunė Želionienė dalinasi sėkmingomis patirtimis ir įžvalgomis, kurios gali praversti kasdienybėje tėvams, auginantiems vaikus. Paskaita skirta tiems, kas ieško būdų pažinti savo vaiką tokį, koks jis yra, mokosi jį priimti, suprasti ir stengiasi padėti vaikui tapti savimi. Kai tėvai atsisako noro primetinėti savo valią, kai tėvai atsisako poreikio viską visada kontroliuoti, kai tėvai mokosi pasitikėti savo augančiu vaiku ir savimi, tėvai gali kurti tokį gyvenimą su vaiku, kuris abiem  pusėm bus ne tik prasmingas, bet ir malonus. Paskaita nebūtinai atsakys į visus Jūsų klausimus, bet pažadame: paskatins susimąstyti, užrodys kelius, pastiprins, skatins eksperimentuoti, rizikuoti ir mėgautis mamyste bei tėvyste.

Paskaita skirta tėvams, seneliams, auklėms, socialiniams pedagogams, psichologams, kurie bendrauja su vaikais iki 18-21 metų.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Paskaitoje siekiama  supažindinami su bendravimo samprata. Parodoma bendravimo proceso struktūra, tipai ir lygmenys. Susipažįstama su sėkmingo ir nesėkmingo bendravimo kriterijais. Aptariamas bendravimas su sunkaus tipo asmenimis. Nagrinėjama konfliktų prevencija ir jų sprendimo būdai.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Apie vertinimo kultūros kaitą mokykloje kalbame jau antrą dešimtmetį.  Bet ir šiandien dar nėra paprasta suvokti, o dar sudėtingiau išmokti, kaip vertinimą panaudoti mokinio  mokymosi vertės kėlimui ir kuriamo rezultato auginimui.  Šiuolaikiniame mokyme(si) vertinimo tema ir svarbi, ir įdomi. Mokytojui svarbu suprasti ir patikėti, kad reikia individualiai padėti mokiniams  pasiekti užsibrėžtų tikslų. Pasigilinsime, kada ir koks turėtų būti grįžtamasis ryšys, ir kaip tikslingas jo pateikimas ir gavimas  padeda mokiniams  judėti pirmyn. Juk  visi pasiekimai prasideda nuo mažų žingsnelių. Mokiniams paprasčiau ir lengviau augti savo žiniomis ir gebėjimais, kai mokytojas vertina jų  pastangas, ne tik įvertina pasiekimus. Pabandysime susitarti, ką reikėtų keisti, ką turėtume išgirsti iš mokinių, aptarsime, kaip kasdien keičiasi mokytojo vaidmuo ugdymo procese.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Popietė skirta 5-12 klasėse veikiantiems pedagogams, neformaliojo ugdymo pedagogams, sąveikaujantiems su priešmokyklinio ir šio amžiaus ugdymo dalyviais, ugdymo studentams, ketinantiems praktiškai veikti ugdymo įstaigose.

Popietės tikslas: suvokti savo pedagoginę rolę santykiuose su vyresniais vaikais. Kai vaikų prigimtiniai poreikiai yra labiausiai susiję su savarankiškėjimu, savęs išraiška, suagusiems tenka persiorientuoti santykiuose su vaikais, nes priešingu atveju bus sutrikdomas natūralus vaiko vystymasis, o valios primetimas padarys daugiau žalos nei naudos. Suaugęs visada, visada, visada gali likti vaikui geruoju autoritetu. Tik reikia tam tikro išmanymo. Bus pateikiami pagrindiniai išmanaus pedagogo kriterijai, remiantis humanistine pedagogika. Ši pedagogika yra visų mūsų išsigelbėjimas dabartinėje švietimo sistemoje, nes ji yra legali, leistina, pageidaujama ir labiausiai susijusi su švietimo tikslais. Tik kilnios priemonės padeda siekti kilnių tikslų.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Popietė skirta priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams, neformaliojo ugdymo pedagogams, sąveikaujantiems su priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dalyviais, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo studentams, ketinantiems praktiškai veikti ugdymo įstaigose.

Popietės tikslas: supažindinti pedagogus su vaiko prigimties dėsniais, kurių suvokimas ne tik pagerintų santykius su vaikais, bet leistų efektyviau organizuoti ugdymą, pažinti vaikų pagrindinius poreikius ir įsisąmoninti savo pedagoginę rolę. Vaiko prigimties dėsniai bus pateikiami Humanistinės pedagogikos pagrindu, kuri suteikia galimybę pedagogams praturtinti ugdymą vertybėmis, pilnaverčiais santykiais, dvasingumu. Be šių svarbių dalykų ugdymas tampa nuskurdintas, švietimo tikslų siekimas panašėja į iliuziją. Praturtinkime save, kad galėtume praturtinti vaikus.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Metų pradžia daugumai būsimųjų pirmokų tėvų kelia nerimą, nes ieškant pradinės mokyklos, pirmosios mokytojos, kyla daug klausimų. Nagrinėjama labai opi tema apie pasirengimą mokyklai, apie 6 metų vaikų leidimą į pirmą klasę ir kitus aktualius dalykus.

Psichologė praktikė Ramunė Želionienė dalinasi sėkmingomis patirtimis ir įžvalgomis, kurios gali praversti kasdienybėje tėvams, auginantiems vaikus. Paskaita skirta tiems, kas ieško būdų pažinti savo vaiką tokį, koks jis yra, mokosi jį priimti, suprasti ir stengiasi padėti vaikui tapti savimi. Kai tėvai atsisako noro primetinėti savo valią, kai tėvai atsisako poreikio viską visada kontroliuoti, kai tėvai mokosi pasitikėti savo augančiu vaiku ir savimi, tėvai gali kurti tokį gyvenimą su vaiku, kuris abiem  pusėm bus ne tik prasmingas, bet ir malonus. Paskaita nebūtinai atsakys į visus Jūsų klausimus, bet pažadame: paskatins susimąstyti, užrodys kelius, pastiprins, skatins eksperimentuoti, rizikuoti ir mėgautis mamyste bei tėvyste.

Paskaita skirta tėvams, seneliams, auklėms, socialiniams pedagogams, psichologams, kurie bendrauja su vaikais iki 18-21 metų.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Paskaitoje pasitikrinsite, ar Jūsų rengiamuose dokumentuose tikrai nėra klaidų, ar Jūsų žinios apie dokumentų valdymą nėra pasenusios, sužinosite, kur dažniausiai klystama, į ką būtina atkreipti dėmesį, bus išsamiai atsakyta į Jums rūpimus klausimus. Paskaita bus naudinga ir tiems, kurie dar nėra rengę įstaigos dokumentų, tačiau norėtų įgyti žinių šioje srityje.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis

Nuotolinis dokumentų valdymo kursas yra skirtas visiems, norintiems išmokti, kaip reikia rengti įmonės veiklos dokumentus, kaip juos kaupti, tvarkyti, įtraukti į apskaitą, perduoti į archyvą. Kursas turėtų būti naudingas ir tiems, kurie jau dirba su dokumentais (juos rengia, tvarko), tačiau ne visuomet spėja atkreipti dėmesio į naujausius pakeitimus arba dėl tam tikrų priežasčių negali teisės aktais nustatytų reikalavimų pritaikyti praktikoje.

Kurso turinys:

  • Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą. Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai;
  • Siunčiamųjų dokumentų (raštų, pažymų, charakteristikų, rekomendacijų) rengimas;
  • Vidaus dokumentų (posėdžių protokolų, aktų, įgaliojimų, ataskaitų) rengimas;
  • Teisės aktų (įsakymų, potvarkių, sprendimų, nutarimų) ir jais tvirtinamų dokumentų (nuostatų, taisyklių, instrukcijų) rengimas;
  • Dokumentų kopijų, išrašų, nuorašų, priedų įforminimas;
  • Dokumentų registravimas, bylų sudarymas, dokumentacijos plano rengimas;
  • Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas į archyvą, dokumentų saugojimas ir naikinimas.

Kursų užsakymo puslapis

eTwinning programa skatina mokyklų bendradarbiavimą Europoje naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT), teikdama paramą, įrankius ir paslaugas, kad mokyklos galėtų lengvai užmegzti ilgalaikes ar trumpalaikes partnerystes bet kuria tema.

Turint klausimų dėl renginio medžiagos, pažymų/pažymėjimų, kreipkitės į atsakingą asmenį: el. p. julius.adomkus@krsc.lt

INFORMACIJA DĖL RENGINIO MEDŽIAGOS

Turint klausimų dėl šio renginio medžiagos, pažymų/pažymėjimų, įsirašymo kodų ir pan., kreipkitės į atsakingą asmenį: el. p. indre@tamo.lt arba tel. 8 627 55271

Dėl prisijungimo prie vma.lt arba moodle sistemos: pagalba@vma.lt

Čia rasite 2016 m. rugsėjo 26 d., 2016 m. spalio 3 d. ir 2016 m. spalio 4 d. Linos Venskutės ir Edita Kazakevičiūtės-Etlioglu virtualaus seminaro "Diferencijavimo ir individualizavimo galimybės ugdymo procese" medžiagą ir dalyvių pažymėjimus.

Turint klausimų dėl šio renginio medžiagos, pažymų/pažymėjimų, įsirašymo kodų, namų darbų ir pan. kreipkitės į atsakingą asmenį: el. p. indre@tamo.lt arba tel. 8 627 55271

Dėl prisijungimo prie vma.lt arba moodle sistemos: pagalba@vma.lt

Psichologė praktikė, keletą metų sėkmingai suburianti bibliotekininkus į mokymus, dalinsis gerąja patirtimi ir plėtos bibliotekininkų profesines kompetencijas. Seminaras skirtas tiems, kam rūpi asmeninė psichologinė savijauta darbe, tarpasmeniniai santykiai, daroma įtaka vaikams bei bendradarbiavimas su pedagogais.

Dokumentų valdymo kursas yra skirtas visiems, norintiems išmokti, kaip reikia rengti įmonės veiklos dokumentus, kaip juos kaupti, tvarkyti, įtraukti į apskaitą, perduoti į archyvą. Kursas turėtų būti naudingas ir tiems, kurie jau dirba su dokumentais (juos rengia, tvarko), tačiau ne visuomet spėja atkreipti dėmesio į naujausius pakeitimus arba dėl tam tikrų priežasčių negali teisės aktais nustatytų reikalavimų pritaikyti praktikoje.

Skaityti plačiau: Inga Augustinienė "Dokumentų valdymas: dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita" (18 akad. val. kursai)

Šiandien, laisvosios rinkos ekonomikos laikais, kai yra didelė  paslaugų pasiūla ir pasirinkimo galimybė, įvaizdis bei jo  kūrimas yra labai aktualus reiškinys ne tik pelno  siekiančioms organizacijoms, bet ir šveitimo institucijoms. Pasaulinėje praktikoje organizacijos įvaizdžio kūrimas yra  vienas iš svarbiausių veiklos kokybės ir strateginio valdymo tikslų. Modulyje analizuojami pagrindiniai švietimo institucijos įvaizdžio formavimo veiksniai: organizacijos kultūra, joje dirbantys personalas, paslaugų kokybė, veiklos misijos apibrėžtumas ir jos siekimas, organizacijos komunikacijos, aplinka ir kt. Tai ne mažiau svarbu, negu naujų technologijų diegimas, finansinės sferos stabilizavimas ir kt.

Modulį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje analizuojama organizacijos kultūra ir elgsena, identifikuojamos problemos kuriant patrauklų organizacijos įvaizdį. Antroje dalyje atkreipiamas dėmesys į organizacinę komunikaciją, kuri tiesiogiai atspindi organizacijos įvaizdžio charakteristikas. Modulis skirtas švietimo įstaigų vadovams, pedagogams, klasių auklėtojams ir mokyklos specialistams (bibliotekų darbuotojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, mokytojų  padėjėjai ir t.t.)

Didėjant švietimo organizacijų konkurencijai vis didesni dėmesys kreipiamas į švietimo organizacijos kokybės kultūra bei jos dimensijas: apčiuopiamumą, patikimumą, reagavimą, kompetetingumą, paslaugumą, pasitikėjimą, saugumą, prieinamumą, bendravimą, kliento pažinimą.

Seminaro metu  nagrinėjamos minėtos švietimo organizacijos kokybės kultūros dimensijos, jų praktinio įgyvendinimo galimybės bei aptariama rezultatyvi kokybės vadybos sistema, kuri funkcionuodama skatintų organizaciją nuolat tobulėti.

Modulį sudaro 2 dalys: 1. Švietimo kokybės vadybos ir kokybės kultūros samprata ir valdymo sistemos ir posistemės 2. Švietimo kokybės valdymo ir kokybės kultūros dimensijos ir standartai bei jų  diegimo sistemos.

Per dideli reikalavimai ir krūvis daugeliui žmonių tampa sunkia kasdienybe. O jei dar nemažai stresų teikia darbas, kuris reikalauja pastovaus susikaupimo, nuolatinio tobulėjimo.

Stresas nedingsta savaime, nes bet koks, net ir menkiausias stresas yra pavojingas dėl to, kad jis po trumpo laiko atrodo lyg ir pasimiršta, o vėliau glūdi žmogaus pasąmonėje ir veikia žmogaus elgesį įvairiose situacijose. Žmogus dažnai net nesuvokia, kodėl jo elgesys dažnai jam pačiam ir aplinkiniams tampa nepriimtinas, kodėl žmogų erzina tokie dalykai, kurių jis lyg anksčiau nepastebėdavo, kodėl šeimos nariai ar kolegos pastaruoju metu sako, kad su mumis neįmanoma susikalbėti.

Seminare  siekiama  supažindinami su bendravimo samprata. Parodoma bendravimo proceso struktūra, tipai ir lygmenys. Susipažįstama su sėkmingo ir nesėkmingo bendravimo kriterijais. Analizuojama kaip susiję bendravimas ir konfliktologija. Aptariami dažniausiai pasitaikantys konfliktai darbe. Analizuojami konfliktų tipai ir pristatomi jų sprendimo būdai. Efektyvus bendravimas ir konfliktų sprendimas ypač aktualus pedagogų bendruomenei, nes jiems tenka bendrauti su įvairaus tipo  žmonėmis, kurių skiriasi požiūris, poreikiai ir tikslai: mokiniai, tėvai ir kolegos.

Seminaro „Naujos elektroninio dienyno TAMO versijos duomenų panaudojimas mokymo proceso analizei ir problemų sprendimui." tikslas - supažindinti su  elektroninio dienyno diegimo mokykloje etapais, procedūromis ir diegimo proceso  valdymo aspektais. Remiantis praktinio darbo patirtimi analizuoti kaip mokyklos vadovai ir pavaduotojai ugdymui gali panaudoti elektroniniame dienyne sukauptus duomenis mokymo proceso problemų identifikavimui, analizei ir sprendimui.
Po pirmos paskaitos seminaro dalyviai gaus prisijungimo prie elektroninio dienyno TAMO bandomosios aplinkos duomenis, turės galimybę pritaikyti gautas teorines žinias praktiškai.
Šis seminaras skirtas esamiems ir potencialiems elektroninio dienyno TAMO vartotojams bei visiems, besidomintiems mokyklos informacinės sistemos diegimu mokyklose.

Seminaras tinka visų ugdymo įstaigų bendruomenėms, nes santykiai profesinėje veikloje su kolegomis yra vienas svarbiausių faktorių, darančių įtaką profesinės veiklos sėkmei. Keliami klausimai - ką gali vadovas, ką privalo mokytojas, kokia mokyklos subordinacinė sistema, kokie bendri tikslai, kaip pasiekti susitarimų, kaip organizuoti prasmingus posėdžius, kaip sukurti efektyvias darbo grupes. Atsakymai gali būti puiki priemonė praturtinti kolektyvą malonesniais santykiais.

Seminaras skirtas klasių vadovams, dalykininkams, mokyklų socialiniams pedagogams ir psichologams, tėvams, visuomenininkams, siekiantiems kurti sėkmingą pamoką ir didinti mokymo bei mokymosi motyvaciją. Seminaro akcentai: psichologinio klimato klasėje gerinimas, pedagogo autoriteto stiprinimas, savikontrolės didinimas, sąmoningumo skatinimas, atsakomybės pasidalinimas, subordinacijos principo įvedimas, santykių stiprinimas. Tai ne tik didina mokymo bei mokymosi motyvaciją, bet kuria darnią mokyklos bendruomenę ir suteikia konkrečių instrumentų, norintiems skatinti glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokyklos atstovų ir mokinių tėvų bei mokinių.

Programa skiriama įvairių dalykų mokytojams suteikti naujų žinių ir plėtoti savo profesines ir bendrąsias kompetencijas: ugdymo turinio atrankos, planavimo, tobulinimo ir pateikimo kompetenciją, mokymosi proceso valdymo, pamokos planavimo ir organizavimo, struktūravimo kompetenciją, lygiavertės ugdymosi aplinkos kūrimo įvairių poreikių ir polinkių mokiniams (diferencijavimas ir individualizavimas), mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją. Mokytojai įgys komunikacinės kompetencijos įgūdžių, bendravimo ir bendradarbiavimo patirties , dirbant aktyviose darbo grupėse.

Daugelio VMA klausytojų prašymu šiame puslapyje bus talpinami įvykusių renginių vaizdo įrašai. PRIMENAME, projektas "VMA.lt" NĖRA KOMERCINIS, kadangi vaizdo įrašų perrašymas, konvertavimas ir saugojimas VMA sistemoje REIKALAUJA DAUG piniginių sąnaudų ir žmogiškųjų laiko resursų, tai prieiga prie vaizdo įrašų bus suteikiama projekto remėjams.

PAREMTI PROJEKTĄ IR GAUTI PRIEIGĄ PRIE VAIZDO ĮRAŠŲ GALITE PASPAUDĘ ČIA