Temos struktūra

  • Tema 1

    • Įvadinių paskaitų vaizdo įrašai

    • 1 tema. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą. Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai