Apie vertinimo kultūros kaitą mokykloje kalbame jau antrą dešimtmetį.  Bet ir šiandien dar nėra paprasta suvokti, o dar sudėtingiau išmokti, kaip vertinimą panaudoti mokinio  mokymosi vertės kėlimui ir kuriamo rezultato auginimui.  Šiuolaikiniame mokyme(si) vertinimo tema ir svarbi, ir įdomi. Mokytojui svarbu suprasti ir patikėti, kad reikia individualiai padėti mokiniams  pasiekti užsibrėžtų tikslų. Pasigilinsime, kada ir koks turėtų būti grįžtamasis ryšys, ir kaip tikslingas jo pateikimas ir gavimas  padeda mokiniams  judėti pirmyn. Juk  visi pasiekimai prasideda nuo mažų žingsnelių. Mokiniams paprasčiau ir lengviau augti savo žiniomis ir gebėjimais, kai mokytojas vertina jų  pastangas, ne tik įvertina pasiekimus. Pabandysime susitarti, ką reikėtų keisti, ką turėtume išgirsti iš mokinių, aptarsime, kaip kasdien keičiasi mokytojo vaidmuo ugdymo procese.

Paskaitos vaizdo įrašo užsakymo puslapis