Nuotolinis dokumentų valdymo kursas yra skirtas visiems, norintiems išmokti, kaip reikia rengti įmonės veiklos dokumentus, kaip juos kaupti, tvarkyti, įtraukti į apskaitą, perduoti į archyvą. Kursas turėtų būti naudingas ir tiems, kurie jau dirba su dokumentais (juos rengia, tvarko), tačiau ne visuomet spėja atkreipti dėmesio į naujausius pakeitimus arba dėl tam tikrų priežasčių negali teisės aktais nustatytų reikalavimų pritaikyti praktikoje.

Kurso turinys:

  • Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą. Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai;
  • Siunčiamųjų dokumentų (raštų, pažymų, charakteristikų, rekomendacijų) rengimas;
  • Vidaus dokumentų (posėdžių protokolų, aktų, įgaliojimų, ataskaitų) rengimas;
  • Teisės aktų (įsakymų, potvarkių, sprendimų, nutarimų) ir jais tvirtinamų dokumentų (nuostatų, taisyklių, instrukcijų) rengimas;
  • Dokumentų kopijų, išrašų, nuorašų, priedų įforminimas;
  • Dokumentų registravimas, bylų sudarymas, dokumentacijos plano rengimas;
  • Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas į archyvą, dokumentų saugojimas ir naikinimas.

Kursų užsakymo puslapis

eTwinning programa skatina mokyklų bendradarbiavimą Europoje naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT), teikdama paramą, įrankius ir paslaugas, kad mokyklos galėtų lengvai užmegzti ilgalaikes ar trumpalaikes partnerystes bet kuria tema.